Enter your search terms:
Top
 

Flere sykler, går og reiser kollektivt i 2020park

Flere sykler, går og reiser kollektivt i 2020park

Bilbruk går ned med 6 prosentpoeng og sykkelbruken opp med 15 prosentpoeng. Det betyr at en fjerdedel av de som jobber i 2020park bruker sykkel eller bein for å komme seg på jobb, flere dager i uken.

Tekst: Ingveig Tveranger Foto: Forusvisjonen/Bysykkelen.no

Bilbruken i 2014 er redusert med seks prosentpoeng fra 82 til 76 prosent, blant de som jobber i 2020park i forhold til 2013. Det kommer frem av årets kundeundersøkelse gjort blant de som har arbeidsplassen sin i 2020park.

 

– Dette er en veldig interessant og spennende utvikling. Mange års målrettet satsing gir resultater. Folk som jobber i 2020park velger altså bort bilen til fordel for sykkel og kollektiv, sier Jarl Endre Egeland, som forøvrig er overbegeistret for at sykkelbruken har økt med hele 15 prosent i denne perioden.

 

– Årsakene til utviklingen er flere, mener han. – Først og fremst har vi valgt å tilrettelegge for meget gode garderobeforhold slik at brukerne like gjerne kan ta morgenstellet på jobb som hjemme. Dette mener Egeland er den viktigste enkeltfaktoren. For å oppnå dette valgte man bevisst bort innendørs parkeringsplasser til fordel for stor garderobekapasitet.

 

– Vi vet at 2020park har en veldig bra plassering i forhold til tilbudene fra både buss og tog, og derfor er det enklere her enn noe annet sted vi vet om på Forus å velge kollektivreiser, understreker han. – Dessuten vil jeg gjerne tro at de som har valgt å være leietakere her kanskje er litt mer fremtidsrettede enn andre? Han lar spørsmålet henge i luften mens han forklarer at 2020park er bygget etter den strenge miljøstandarden Breeam.

 

– Vi vet at de som holder hus her har lagt vekt på at de ønsker å holde til i et bygg som er laget på prinsipper for bærekraft. Da vil jeg tro at de som reiser til og fra jobb også tenker på bærekraft når de skal transportere seg selv, og at det er sammenheng mellom liv og lære. I tillegg til en høy bevissthet til egen helse, lavt sykefravær og den enkeltes ve og vel.

Egeland gleder seg over utviklingen som også viser at det er 5 prosentpoeng flere som tar toget, bussen er blitt litt mer populær, her er det 3 prosentpoengs økning.

 

– Vi har jobbet spesielt med å legge til rette for sykkel her i 2020park, og årets resultater kan også komme på grunn av det. Garderobene er veldig gode, vi har innendørs sykkelparkering og folk kan vaske sykkelen sin like utenfor garasjedøren, forklarer han. 2020park har også gode opplegg for de som velger el-sykler, med ladestasjoner.

 

– Flere av våre leietakere tilbyr el-sykler til sine ansatte, og vi er selv med i bysykkelen med de smarte el-syklene som står parkert like utenfor hovedinngangen. Det er Markedsføringshuset som har gjennomført brukerundersøkelsen for 2020park.

Først og fremst har vi valgt å tilrettelegge for meget gode garderobeforhold.