Enter your search terms:
Top
 

Om oss

2020park / Om oss

VISJON

2020park skal bli Stavanger-regionens triveligste kontorpark som gjennom bærekraftige og innovative løsninger legger til rette for at parkens innbyggere og brukere opplever trivsel og effektivitet.

 

Funksjonelle og miljøvennlige bygg skal gi fornøyde brukere. Vår filosofi tilsier at godt innemiljø, tilrettelagte arealer, tilrettelegging for syklende, joggende og gående er suksessfaktorer som har stor påvirkning på arbeidsglede og produktivitet.

HISTORIEN

I 2005 avviklet Ringnes sin lokale produksjon av øl og mineralvann. Et område på 120 000 kvm ble kjøpt av Runestad Investering AS med tanke på fremtidig utvikling. 2020park vil ferdig utbygd inneholde rundt 12.000 moderne kontorarbeidsplasser, nærmere 600 boliger, butikker, kaféer og andre servicetilbud.

UTVIKLINGSPLAN

2020park har en målsetting om å produsere mellom 5 000 og 10 000 kvm. kontorareal pr. år. Enten etter konkrete bestillinger fra leietakere eller ved å bygge for å kunne klargjøre bygg til innflytting på kort varsel.

Vi har kontorlokaler til leie på Forus, mellom Stavanger og Sandnes.

Vi baserer oss på to typer prosjekt

1. Den ene typen er bygging for å møte markedets behov for moderne kontorlokaler innen rimelig tid etter at behovet har oppstått. Ved å bygge for fremtidige behov åpner vi også for at leietakere som normalt ikke er «store» nok til egne bygg, også kan få tilgang til nye og moderne kontorlokaler.

2. Den andre typen bygg blir utviklet sammen med leietakere som ønsker sitt eget bygg og hvor byggets konstruksjon, løsninger og kvaliteter er 100% betinget av leietakers ønsker.

KUNDEPROSESS:

– Behovskartlegging hos kunde
– Utarbeidelse av romprogram
– Skissetegning og tilbud
– Presentasjon av kontraktsdokumenter
– Signering av leieavtale
– Prosjektoppfølging og detaljavklaring
– Innflytting
– Videre oppfølging i leieperioden

Ønsker du omvisning i dine nye lokaler og gratis lunsj? Ta kontakt her!

SKREDDERSØM PÅ TO MÅTER

Vi bygger for deg selv om du er et lite eller stort firma. Enten bygger vi først og tilpasser arealene til den enkelte leietaker etter hvert som de kommer til, eller så bygger vi ett bygg for én oppdragsgiver som trenger eget bygg. Begge deler er skreddersøm.